Eğitim Bilgileri

Doktora, Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Yakın Doğu Dilleri Ve Medeniyetleri, Amerika Birleşik Devletleri 1995 - 2002
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye 1989 - 1992
Lisans, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye 1984 - 1989

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Creation: a Comparative Study between Avicenna’s and Aquinas’ Positions, Harvard University, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri, 2002
Yüksek Lisans, Molla Sadra’xxnın bilgi anlayışı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1992

Araştırma Alanları

Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, 2008 - 2013

Akademik İdari Deneyim

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, 2007 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Dinî Çeşitliğe Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Hİstory of Philosophy, Lisans, 2018 - 2019
Philosophy of Religion, Lisans, 2018 - 2019
Teolojik Dil ve Dinî İnançların Anlamı, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Din Felsefesi , Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

ACAR R., FARABİ VE PAUL TILLICH'İN DİN DİLİNİN HUSUSİYETİNE YAKLAŞIMLARI, Yüksek Lisans, Z.İNAL(Öğrenci), 2019
ACAR R., Sa‘düddîn et-Teftâzânî’nin teolojik dile yaklaşımı, Yüksek Lisans, F.Ugurtay(Öğrenci), 2019
ACAR R., Din ve bilim ilişkisi açısından metodolojik naturalizm ve felsefi naturalizm, Yüksek Lisans, E.ESİN(Öğrenci), 2018
ACAR R., Bilim tasavvuru bakımından mucizenin imkanı, Yüksek Lisans, T.UMUT(Öğrenci), 2018
ACAR R., Dini epistemolojide ılımlı fideizm, Yüksek Lisans, Z.BAKTEMUR(Öğrenci), 2017
ACAR R., Robert Merrihew Adams’ın İlahi Buyruk Teorisi, Yüksek Lisans, N.Bağcı(Öğrenci), 2016
ACAR R., Mıchael Martın’in negatif ateizm projesi, Yüksek Lisans, E.Yavuz(Öğrenci), 2016
ACAR R., Çağdaş zihin felsefesinde yapay zekâ tartışmaları -Turing Testi ve yansımaları-, Yüksek Lisans, M.KOYUNCU(Öğrenci), 2015
ACAR R., Kant'ın felsefî teodiseleri eleştirisi ve teodise anlayışı, Yüksek Lisans, Z.ARSLANBOĞA(Öğrenci), 2015
ACAR R., Wilfred Cantwell Smith ve John Hick'de dini çoğulculuk, Doktora, M.ŞÜKRÜ(Öğrenci), 2014
ACAR R., Ateizmden deizme Antony Flew, Doktora, E.ÖGCEM(Öğrenci), 2013
ACAR R., Kur’an Ayetleri bağlamında dini çeşitlilik tartışmalarına bakış, Yüksek Lisans, E.Art(Öğrenci), 2013
ACAR R., Kur'an ayetleri bağlamında dini çeşitlilik tartışmalarına bakış, Yüksek Lisans, E.ART(Öğrenci), 2013
ACAR R., Paul Tillich'in dini tecrübe anlayışı ve sinemadaki yansımaları, Doktora, R.FİDAN(Öğrenci), 2012
ACAR R., Hegel'in teslisi: Ruh'un Fenomenolojisi'nde benlik-şuuru şeması, Yüksek Lisans, E.ATASEVER(Öğrenci), 2011
ACAR R., David Hume'a göre dinin kaynağı, Yüksek Lisans, H.ÜNVER(Öğrenci), 2011
ACAR R., Seyyid Hüseyin Nasr'ın dini çeşitliliğe bakışı, Yüksek Lisans, Ş.KAYA(Öğrenci), 2010
ACAR R., Ateizmin temeli olarak özgürlük: "J. P. Sartre'ın yaklaşımı", Yüksek Lisans, M.ŞÜKRÜ(Öğrenci), 2009
ACAR R., Antony Flew'un Tanrı inancındaki değişim, Yüksek Lisans, E.KUMEK(Öğrenci), 2009
ACAR R., Din felsefesi açısından izafiyet teorisi, Yüksek Lisans, F.YÖNEY(Öğrenci), 2009
ACAR R., Bertrand Russell`ın agnostisizmini temellendirişi, Yüksek Lisans, E.KERİMOVA(Öğrenci), 2009
ACAR R., Antony Flew’un tanrı inancındaki değişim, Yüksek Lisans, E.Kumek(Öğrenci), 2009

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler