Education Information

Doctorate, Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Near Eastern Languages and Civilizations, United States Of America 1995 - 2002
Postgraduate, Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Philosophy And Religious Sciences, Turkey 1989 - 1992
Undergraduate, Ankara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey 1984 - 1989

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Creation: a Comparative Study between Avicenna’s and Aquinas’ Positions, Harvard University, Near Eastern Langauges and Civilizations, 2002
Postgraduate, Molla Sadra’xxnın bilgi anlayışı, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1992

Research Areas

Philosophy of Religion and Logic

Academic Titles / Tasks

Professor, Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, 2013 - Continues
Associate Professor, Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences, 2008 - 2013

Academic and Administrative Experience

Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, 2007 - Continues

Courses

Approaches to Religious Diversity, Postgraduate, 2018 - 2019
Hİstory of Philosophy, Undergraduate, 2018 - 2019
Philosophy of Religion, Undergraduate, 2018 - 2019
Theological Language and the Meaning of Religious Beliefs, Postgraduate, 2018 - 2019
Philosophy of Religion, Undergraduate, 2018 - 2019

Advising Theses

ACAR R., FARABİ VE PAUL TILLICH'İN DİN DİLİNİN HUSUSİYETİNE YAKLAŞIMLARI, Postgraduate, Z.İNAL(Student), 2019
ACAR R., Sa‘düddîn et-Teftâzânî’nin teolojik dile yaklaşımı, Postgraduate, F.Ugurtay(Student), 2019
ACAR R., Din ve bilim ilişkisi açısından metodolojik naturalizm ve felsefi naturalizm, Postgraduate, E.ESİN(Student), 2018
ACAR R., Bilim tasavvuru bakımından mucizenin imkanı, Postgraduate, T.UMUT(Student), 2018
ACAR R., Dini epistemolojide ılımlı fideizm, Postgraduate, Z.BAKTEMUR(Student), 2017
ACAR R., Robert Merrihew Adams’ın İlahi Buyruk Teorisi, Postgraduate, N.Bağcı(Student), 2016
ACAR R., Mıchael Martın’in negatif ateizm projesi, Postgraduate, E.Yavuz(Student), 2016
ACAR R., Çağdaş zihin felsefesinde yapay zekâ tartışmaları -Turing Testi ve yansımaları-, Postgraduate, M.KOYUNCU(Student), 2015
ACAR R., Kant'ın felsefî teodiseleri eleştirisi ve teodise anlayışı, Postgraduate, Z.ARSLANBOĞA(Student), 2015
ACAR R., Wilfred Cantwell Smith ve John Hick'de dini çoğulculuk, Doctorate, M.ŞÜKRÜ(Student), 2014
ACAR R., Ateizmden deizme Antony Flew, Doctorate, E.ÖGCEM(Student), 2013
ACAR R., Kur’an Ayetleri bağlamında dini çeşitlilik tartışmalarına bakış, Postgraduate, E.Art(Student), 2013
ACAR R., Kur'an ayetleri bağlamında dini çeşitlilik tartışmalarına bakış, Postgraduate, E.ART(Student), 2013
ACAR R., Paul Tillich'in dini tecrübe anlayışı ve sinemadaki yansımaları, Doctorate, R.FİDAN(Student), 2012
ACAR R., Hegel'in teslisi: Ruh'un Fenomenolojisi'nde benlik-şuuru şeması, Postgraduate, E.ATASEVER(Student), 2011
ACAR R., David Hume'a göre dinin kaynağı, Postgraduate, H.ÜNVER(Student), 2011
ACAR R., Seyyid Hüseyin Nasr'ın dini çeşitliliğe bakışı, Postgraduate, Ş.KAYA(Student), 2010
ACAR R., Ateizmin temeli olarak özgürlük: "J. P. Sartre'ın yaklaşımı", Postgraduate, M.ŞÜKRÜ(Student), 2009
ACAR R., Antony Flew'un Tanrı inancındaki değişim, Postgraduate, E.KUMEK(Student), 2009
ACAR R., Din felsefesi açısından izafiyet teorisi, Postgraduate, F.YÖNEY(Student), 2009
ACAR R., Bertrand Russell`ın agnostisizmini temellendirişi, Postgraduate, E.KERİMOVA(Student), 2009
ACAR R., Antony Flew’un tanrı inancındaki değişim, Postgraduate, E.Kumek(Student), 2009

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metrics