Yüksek Riskli HPV HR HPV Taramasının Servikal İntraepitelyal Lezyonları Saptamadaki Yeri Sitoloji ve Kolposkopi ile Korelasyonu Ön Çalışma


ERBARUT SEVEN İ. , TOPER M. H. , EREN Ş. F.

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey