Muhammet Emin Eren. Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kuramer, 2017. 427 sayfa


TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.47, pp.198-204, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.198-204