Muhammet Emin Eren. Hadis, Tarih ve Yorum: 73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Kuramer, 2017. 427 sayfa


TOPGÜL M. E.

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.47, pp.198-204, 2019 (Peer-Reviewed Journal)