Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Mülteci Transtibial ve Transfemoral Amputelerde Protez Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma


KABLAN N., VAROL F., TATAR Y.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021 (Peer-Reviewed Journal)