Antiviral ilaçların geliştirilmesinde virüs konak ilişkisinin moleküler düzeyde aydınlatılmasının önemi ve bu amaca yönelik ortaya konan yeni yaklaşımlar


TURAN K.

Antiviral Kemoterapinin Gelişimi: Molekülden Tıbba, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 - 21 September 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes