AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZA BAĞLI SOLUNUM YETMEZLİĞİ GELİŞEN HASTALARDA DİYAFRAM PİLİNİN YAŞAM KALİTESİ VE SOLUNUMA ETKİSİ ÖN ÇALIŞMA


LAÇİN T. , KAHRAMAN KOYTAK P. , CİMŞİT C., ULUÇ K. , CİMŞİT N. Ç. , ERYÜKSEL S. E. , ...More

51. ulusal nöroloji kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 03 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey