Dişeti Renkli Kompozit Materyallerin Klinik Açıdan Değerlendirilmesi (Clinical evaluation of gingiva-colored material)


TAĞTEKİN D.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 18. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi., İzmir, Turkey, 30 November - 02 December 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey