Ücrete İlişkin Örgütsel Adalet Algısı Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma


Sevinç L., YILMAZ G.

12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bursa, Turkey, 27 - 29 May 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey