Bilurubin tayini için HPLC ve Diazo yöntemlerinin karşılaştırılması


HALİS B., BİNGÖL ÖZAKPINAR Ö., URAS A. R., URAS F.

8.Ulusal Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongresi, Turkey, 18 - 22 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes