Bir Sûfînin Kendi Hakikatiyle Söyleşmesi: Mehmed Emin Efendi’nin el-Makâmetü’s-Sûfiyye Adlı Eseri ve Kemâleddin Harputî’nin Tercümesi


Karataş A.

Şarkiyat Mecmuası, no.31, pp.59-102, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Şarkiyat Mecmuası
  • Page Numbers: pp.59-102