Disiplinler Arası Etkileşimde Bireysel Yaratıcılık ve Başarı Kavramı


Creative Commons License

Tok Dereci V.

İMECE Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 October 2009, vol.1, pp.205-2010

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205-2010

Abstract

DİSİPLİNLERARASI ETKİLEŞİMDE BİREYSEL YARATICILIK VE BAŞARI KAVRAMI

 

 

Bildiri,  disiplinler arası yaklaşıma dayalı tasarım süreçlerinde “başarı” faktörü ve bireysel yaratıcılığın önemine dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz bilgi toplumu, hızlı ve kitlesel bilgi üretiminin gerçekleştirildiği, bununla birlikte sürekli değişimin yaşandığı bir yapılanmayı ifade etmektedir. Gündemi yakalayabilmeyi zorlaştıran değişimin hızı, bireysel, örgütsel, kurumsal ve toplumsal boyutta çok yönlü ve çok bileşenli bir etkileşimi gerekli kılmaktadır.

Yenilik yaratma, yeniden yapılanma, sürekli değişim ve dönüşüm kavramlarının önem kazandığı bugünkü koşullar, yaratıcılığın yalnızca bireysel yetenek ve sezgisel güce bağlı olmadığını, ortam ve koşulların etkisinin yanında disiplinler arası paylaşım ile beslenebileceği düşüncesini gündeme getirmiştir.

Bu bağlamda, yenilik yaratmada algılanması değişen kavramlardan biri de “başarı” kavramıdır. Yenilikçi sonuca ulaşma başarısı, “başarısızlığa tahammül” ve “başarısız olma cesareti” olarak algılandığında, disiplinler arası yaklaşımda “bireysel duruş”, “bireyler arası uyum ve çatışma”, “tek bir ekip ancak farklı birey olabilme” kavramları “yönetilebilir başarısızlık” kavramı çerçevesinde öne çıkmaktadır.

Grup içerisinde bireysel özgürlüğün egemenliği, bireyin problem çözme sürecinde esnek düşünebilme, algılama biçimi ve aktarma yöntemleri grup çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

Bildiri, yan yana gelebilirliği ve yeniliğe dönüşebilirliği olanaksız fikir, uzmanlık ve süreçler üzerinden bireysel yaratıcılığın başarı kavramındaki etkisine dikkat çekmektedir.

 

Anahtar kelimeler: disiplinlerarası etkileşim, bireysel yaratıcılık, başarı, yönetilebilir başarısızlık, yenilik