Kardiyak anestezide farklı taze gaz inhalasyon anesteziği kombinasyonlarının serebral doygunluğa ulaşma zamanı ve hemodinami üzerine etkileri


KOR B., ÇORMAN DİNÇER P., BİLGİLİ B. , KARARMAZ A.

50. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey