İslâm'da Mezheplerin Yakınlığı ve Yakınlaşmanın Esas İstikametlerine Dair Bazı Mülahazalar


Kahraman A.

Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ElmiMecmuesi, vol.2, no.1, pp.15-20, 2005 (Peer-Reviewed Journal)