Renklenmiş Bir Kesici Dişin Porselen Lamina ile Restorasyonu: Olgu Sunumu


ZAKRİ R., METİNER C., KÜÇÜK C., EVREN B. , ÖZKAN Y.

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text