Polyester Reçinesi İçerisine İlave Edilen Cam Küreciklerin Polyesterin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yayın No:2705888


BOZTOPRAK Y. , ÇAKIR M. , KARTAL İ.

7. Uluslararası Kırılma Konferansı, 19 - 21 October 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text