Enürezisnoktürna sorunu olan bir ilköğretim okulu öğrencilerinin anne tutumları ve sorunun çözümünde Halk Sağlığı Hemşiresinin rolü


KOLAÇ N. , ERGÜN A., ADANA F., YILDIZ A., EROL S.

XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Denizli
  • Country: Turkey