İdrar kültürlerine alternatif örneklerden MALDI TOF MS ile direkt bakteri tanımlaması


İLKİ Z. A. , özsoy s., ALTINKANAT GELMEZ G. , SÖYLEDİR G.

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey