. Evaluation of extensively damaged teeth restored with fiber post systems: 4 Case Reports. (Fiber post sistemler ile restore edilen aşırı madde kayıplı dişlerin incelenmesi: 4 vaka raporu).


Ayaz F., Özyöney N., TAĞTEKİN D. , YANIKOĞLU F.

14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey