Metakarpına replante edilen başparmak distal falanksının uzatılması


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T., CANSÜ C. E., KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 19 - 22 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes