Analysis of 2013 civil servant selection examination biology test questions according to teacher content knowledge competencies and revised Bloom taxonomy


Creative Commons License

Kala A., Çakır M.

International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.14687/ijhs.v13i1.3398
  • Title of Journal : International Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.243

Abstract

The purpose of this study is to analyze questions of 2013 biology content knowledge test in civil servant selection examination (KPSS) according to performance indicators in biology teachers’ content knowledge competencies and knowledge and cognitive processes dimensions in revised Bloom taxonomy. In this qualitative research descriptive content analysis approach is employed and data is collected through document analysis. According to results questions reflected only 50% (17 of 34) biology teachers’ performance indicators identified by the National Ministry of Education. Additionally, questions did not homogenously represent levels of knowledge and cognitive processes dimensions of revised Bloom taxonomy. In cognitive processes dimension questions were mostly in category of understanding (42%) and there was not any question in either categories evaluate or create. In knowledge dimension questions were mostly in conceptual category (75%) and there was not any question that required metacognitive knowledge. Both performance indicators and knowledge levels should be better considered in preparation of such a high stake exam.

Bu çalışmanın amacı, 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın biyoloji alan bilgisi sorularını biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerinde yer alan performans göstergelerine ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre incelemektir. Bu araştırmada eğitim çalışmalarında sıklıkla kullanılan betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda test içerisindeki soruların biyoloji öğretmenliği alan bilgisi yeterliklerini oluşturan 34 performans göstergesinden 17 tanesini (%50’sini) yokladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, biyoloji alan bilgisi sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarının her evresini homojen olarak yansıtmadığı görülmüştür. Bilişsel süreç boyutunda en çok sorunun Anla (%42,5) basamağında olduğu; Değerlendir ve Yarat basamaklarında soru sorulmadığı; bilgi boyutunda ise en çok sorunun Kavramsal Bilgi (%75) türünden geldiği buna karşılık Üst-bilişsel Bilgi türüne ait hiçbir sorunun sorulmadığı belirlenmiştir.