Advance Tax Payment in Theory and Practise in Selected Countries


Creative Commons License

Zülfüoğlu Ö.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.14, no.2, pp.363-380, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ADVANCE TAX PAYMENT IN THEORY AND PRACTISE IN SELECTED COUNTRIES

When there are significant time lags between tax assessment and tax collection high inflation can deteriorate the real value of tax revenues. In the fiscal policy literature, this is known as the Olivera-Tanzi effect. This situation requires states to make measures to prevent the reduction in the real value of taxes during periods of accelerated inflation. One of the most important of these measures is advance tax payments. The purpose of this study is to compare and evaluate the advance tax practices in Turkey and the selected countries. As a result of the study, it was observed that the advance tax was applied widely in the OECD member countries for prevention of Tanzi effect and convenience principle of taxation. It is also anticipated that the removal of the last installment of the advance tax in Turkey will have positive results.

SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN TEORİDE VE UYGULAMADA GEÇİCİ VERGİ

Enflasyonist ortamda, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile verginin tahsili arasındaki sürenin uzamasının, vergi tahsilatının reel değeri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Bu etki maliye literatüründe Olivera-Tanzi etkisi olarak bilinmektedir. Bu etki, devletleri; enflasyonun yükseldiği dönemlerde vergi tahsilatının reel değerinin aşınmasını önlemeye yönelik tedbirler almaya itmektedir. Bu önlemlerin en önemlilerinden biri geçici vergi ödemeleridir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de seçilmiş ülkelerdeki geçici vergi uygulamalarını karşılaştırmak ve değerlendirmektir. Çalışma sonucunda geçici verginin en başta Tanzi etkisini önleme ve uygunluk ilkesi açısından OECD’de yaygın biçimde uygulandığı görülmüştür. Ayrıca Türkiye özelinde geçici verginin son taksitinin kaldırılmasının olumlu sonuçlar doğuracağı öngörülmüştür.