Tüketim Dı̇lı̇ ve Kültürünün Yaşam Pratı̇klerı̇ne Uygulanma Alanı Olarak Popüler Türk Sı̇nemasına Eleştı̇rel Bı̇r Yaklaşım: Recep İvedı̇k ve Mandıra Fı̇lozofu Fı̇lm Serı̇sı̇ İncelemelerı̇


KAPLAN İLHAN F. N.

5th International Icosresse Conference, 14 - 16 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Marmara University Affiliated: Yes