ON-CALL WORKING ACCORDING TO THE TURKISH LABOUR LAW: PROBLEMS OCCURING IN IMPLEMENTATION AND PROPOSED SOLUTIONS


Gümüş İ., Koç M.

Mali Çözüm, vol.29, no.154, pp.71-106, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 154
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Mali Çözüm
  • Page Numbers: pp.71-106

Abstract

This study examines on-call working, which has emerged as a result of 

the need for flexibilization of labour markets, and which was regulated in the

Turkish legal system with the Labour Code No. 4857 of 2003. The practice of 

‘on-call working’, which is being defined as an employment relationship in-

line with the Labour Code No. 4857, is being discussed in this study alongside

with the problems related to its implementation and with regarding to the doctrine and the case law, and solutions for the implementation problems

are being proposed. In this regard, the on-call working is being discussed

as a flexible employment type in the labour markets, and the specifications

and social rights associated with this type of part-time employment is being

analysed. In conclusion, the paper attempts to offer viable solutions to the

problems related with the social rights that are being associated with on-call

working.

ÖZ

Bu çalışmada, emek piyasalarının esnekleştirilmesi neticesinde ortaya 

çıkan ve 2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Türk hukuk sistemine giren

çağrı üzerine çalışma incelenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bir iş ilişkisi

olarak tanımlanan çağrı üzerine çalışma düzeni, İş Hukuku doktrini ve yargı

kararları çerçevesinde uygulamaya ilişkin sorunlarla birlikte tartışılmakta ve

çözüm önerileri ileri sürülmektedir. Bu doğrultuda, emek piyasalarında esnek

çalışma biçimlerinden kısmî çalışmaya değinilmiş, bir kısmî çalışma modeli

olan çağrı üzerine çalışmanın amacı, unsurları ve bu kapsamda sağlanan sosyal

haklar çerçevesinde bir incelemeye tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, çağrı 

üzerine çalışmaya ilişkin sosyal haklar bağlamında uygulama sorunlarına 

çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.