ANTİBAKTERİYEL ETKİ GÖSTERMELERİ OLASI YENİ MOKSİFLOKSAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE MOLEKÜLER MODELLEME ÇALIŞMALARI


KULABAŞ N., DEMİRCİ A., DİNGİŞ S. İ. , BİRGÜL K., KÜÇÜKGÜZEL İ.

1. Uusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes