Turkey as a Rising Power in the Changing World Order Strategies Capabilities and Instruments


PARLAR DAL E. , OĞUZ GÖK G.

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı: Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları, 21 - 22 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text