Konjuge Pnömokok Aşılama Programının Türkiye deki Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılık Serotip Dağılımı ve Antimikrobiyal Direnç Üzerine Etkisi Sözlü Bildiri


SOYSAL A., KARABAĞ YILMAZ E., KEPENEKLİ KADAYİFCİ E. , KARAASLAN A., ÇAĞAN E., ATICI S., ...More

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey