Determining Primary School Teachers’ Perspectives of Alternative Assessment and Evaluation


Creative Commons License

Özenç M., Doğan M. C. , Çakır M.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, vol.30, pp.588-607, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.14582/duzgef.1816
  • Title of Journal : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
  • Page Numbers: pp.588-607

Abstract

The main aim of this qualitative case study was to determine primary school teachers’ perspectives of alternative assessment and evaluation. Data of the study were collected during the 2011-2012 school year. Participants were selected via criterion sampling method and consisted of nine primary school teachers. A semi-structured interview protocol was used as a data collection instrument. Data were examined and analyzed with content analysis procedures. According to the results of the study primary teachers do not share a common perception and understanding of alternative assessment and evaluation; they have conflicting conceptual perceptions of alternative assessment and evaluation and hold numerous misconceptions. Findings also suggest that primary teachers perceive that alternative assessment and evaluation practices enhance students’ self-efficacy, enable them to know themselves better, and improve their abilities to evaluate their and their peers’ performances objectively. 

Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme hakkındaki görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri 2011–2012 eğitimöğretim yılında görev yapan ve ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 9 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar sınıf öğretmenlerinin; alternatif ölçme ve değerlendirme ile ilgili ortak bir algısının olmadığını ve öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme kavramı ile ilgili kavram karmaşası yaşadıklarını, alternatif ölçme ve değerlendirmenin öğrencilerin öz güvenini arttırdığını, kendilerini tanımalarını sağladığını ve arkadaşları ile kendilerini objektif olarak değerlendirebilmelerini sağladığını düşündüklerini göstermektedir.