Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak Alan Bitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar


Creative Commons License

ANIK S., ÇETİNBAŞ GENÇ A., ÇINGAY B., VARDAR F.

Bağ Bahçe Bilim Dergisi, vol.8, no.1, pp.134-172, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.35163/bagbahce.774439
  • Journal Name: Bağ Bahçe Bilim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.134-172
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

: In the present study, we aimed to perform palynological investigations of 41 different taxa belonging to Asteraceae Bercht. & J.Presl, Boraginaceae Juss., Brassicaceae Burnett, Campanulaceae Juss., Caryophyllaceae Juss., Cistaceae Juss., Crassulaceae J.St.-Hil., Fabaceae Lindl., Iridaceae Juss., Lamiaceae Martinov, Linaceae DC. ex Perleb, Plantaginaceae Juss., Poaceae Barnhart and Scrophulariaceae Juss. by using light and scanning electron microscopy methods. Polar-equatorial diameter measurements, exin-intin thicknesses and por-colpus counts of pollen grains examined using the Woodehouse method and taking semithin sections. Surface ornamentations were determined by electron microscope. According to the results obtained, it was determined that most of the taxa obtained from the Aridity and Salinity Resistant Plants Collection was the extate layer of tektat-kolumellat or tektatperforate. Surface ornaments showed a wide variety

Çalışmamızda İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), Kuraklığa ve Tuzluğa Dayanıklı Bitkiler Koleksiyonu’nda yetiştirilmekte olan Asteraceae Bercht. & J.Presl (Papatyagiller), Boraginaceae Juss. (Hodangiller), Brassicaceae Burnett (Turpgiller), Campanulaceae Juss. (Çançiçeğigiller), Caryophyllaceae Juss. (Karanfilgiller), Cistaceae Juss. (Ladengiller), Crassulaceae J.St.-Hil. (Damkoruğugiller), Fabaceae Lindl. (Baklagiller), Iridaceae Juss. (Süsengiller), Lamiaceae Martinov (Ballıbabagiller), Linaceae DC. ex Perleb (Ketengiller), Plantaginaceae Juss. (Sinirotugiller), Poaceae Barnhart (Buğdaygiller) ve Scrophulariaceae Juss. (Sırcaotugiller) familyalarına ait 41 taksanın, ışık ve taramalı elektron mikroskobu yöntemleri kullanılarak palinolojik araştırmalarını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Woodehouse yöntemi kullanılarak ve yarı ince kesitler alınarak incelenen polen tanelerinin polar-ekvatoral çap ölçümleri, ekzin-intin kalınlıkları ve por-kolpus sayıları belirlendi. Elektron mikroskobu ile yüzey ornamentasyonları görüntülendi. Elde edilen sonuçlara göre Kuraklığa ve Tuzluğa Dayanıklı Bitkiler Koleksiyonu’ndan toplanıp çalışılan taksonların çoğunun ekzin tabakasının tektat-kolumellat veya tektat-perforat olduğu belirlendi. Yüzey ornamentasyonları ise geniş çeşitlilik gösterdi.