İNTERLÖKİN-1 A RS1143634 VE İNTERLÖKİN-1B RS1800587 POLİMORFİZMLERİNİN KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDAKİ ALLEL DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ


ÖZTÜRK H. , TACAL ASLAN B. , funda eken b., AĞRALI Ö. B. , YILDIRIM H. S. , ULUCAN K. , ...More

13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey