Pediatrik COVID-19 Olgularında Multisistem İnflamatuvar Sendrom (MIS-C) İnsidansı ve Komorbidite Skorlaması: Türkiye'den İlk Veri


Ergenç Z., Kepenekli Kadayifci E. , Çetin E., Ersoy A., Korkmaz B., Selçik R.

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 12 June 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.1