MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR


Creative Commons License

YALÇINKAYA S. (Editor) , GÜLLÜ A. (Editor)

Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866
  • City: İstanbul

Abstract

MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR EDİTÖRLER

Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 43/2021 25 ARALIK 2021 Yayıncı Sertifika No: 52866 E-ISBN: 978-605-7594-97-6 Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları

Bu bilimsel kitabının her türlü yayın hakkı GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI’na aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, bilimsel/akademik kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayını, çoğaltımı ve dağıtımı yapılamaz. Kitapta yer alan her bölüm ve makalenin sorumluluğu, görseller, grafikler, direkt alıntılar ve etik kurul ve kurum iznine yönelik sorumluluk ilgili yazarlara aittir. Bu yönde Oluşabilecek Herhangi Hukuki bir olumsuzlukta Yayınevi başta olmak üzere kitabın hazırlanmasına destek sağlayan kurumlar, kitabın düzenlenmesi ve tasarımından sorumlular kurum(lar) ve kitap editörleri, hakemler, düzenleme kurulu, bilim kurulu ve diğer kurullar ile yayınevi hiçbir konuda “maddi ve manevi” bir yükümlülük ve hukuki sorumluluğu kabul etmez ve etmesi istenemez; hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her türlü hukuki yükümlülük ve sorumluluk “maddi ve manevi” yönden ilgili bölüm yazar(lar)ına aittir. Bu yöndeki haklarımızı maddi ve manevi yönden GÜVEN PULUS GRUP DANIŞMANLIK “YAYINCILIK”A.Ş. olarak ve kitap bilim/editörler kurulları adına saklı tutarız. Herhangi bir hukuki sorunda/durumda İSTANBUL mahkemeleri yetkilidir. Güven Plus Grup Danışmanlık bünyesinde hazırlanan ve yayınlan bu eser ISO: 10002:2014-14001:2004-9001:2008- 18001:2007 belgelerine sahiptir. Bu eser TPE “Türk Patent Enstitüsü” tarafından “Güven Plus Grup A.Ş.2016/73232” ve “2015/03940” nolu tescil numarası ile markalı bir eserdir. Bu bilimsel/akademik kitap ulusal ve uluslararası nitelikte olup, İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İstanbul Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün Sayı: 37666426-207.01[207.02.02]-E.62175 Tarih: 21.01.2019 bilgileri ile resmi olarak belgelendirilmiştir. “2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte“ olup, akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır. Çok bölümlü ve yazarlı olan bu bilimsel kitabı E-ISBN’li olup Kültür Bakanlığı Milli Kütüphaneler tarafından ve 18 Farklı Dünya Ülkesiyle Anlaşmalı olan Milli Kütüphanenin E Erişim sistemi tarafından da taranmaktadır. Bu kitap maddi bir değer ile alınıp satılamaz. Kitap bölüm yazarlarından, destekleyenlerden, kitap emeği geçenlerden Güven Plus Grup A.Ş. Yayıncılık herhangi bir maddi bir gelir elde etmemiş ve talepte bulunmamıştır. Kitap yer alan bölüm, makalelerden alıntı yapmak ve ilgili bölüm ile makaleye atıf yapılmak koşulu ile kaynak gösterilmek üzere bilimsel ya da ilgili araştırmacılar tarafından kullanılabilir. Yayın evimiz ve kitap editörler kurulu kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği kanunlarına uygun hareket eder. Bilimsel kitap bölüm yazarlarının da bu yönde hareket etmesini zorunlu kılar. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak işbu akademik/bilimsel kitabına sahip olan bireylerin ilgili kanun, yönetmelik ve uygulamalara göre hareket etmesi bir zorunluluktur. Bunun aksi hareket edenler hakkında oluşan hukuki, maddi ve manevi sorun ile zorunlulukları peşinen kabul etmiş sayılır.

Metin ve Dil Editörleri Doç. Dr. Gökşen ARAS (Türkçe – İngilizce) Dr. Öğr. Üye. L. Santhosh KUMAR (İngilizce) Kapak ve Grafik Tasarım Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ Ozan DÜZ Sayfa Düzeni Burhan MADEN

Baskı-Cilt GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI® Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: +902128014061- 62 Fax:+902128014063 Mobile:+9053331447861

KİTAP İMTİYAZ SAHİBİ GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI® Kayaşehir Mah. Başakşehir Emlak Konutları, Evliya Çelebi Cad. 1/A D Blok K4 D29 Başakşehir İstanbul Tel: +902128014061-62-63 - +905331447861 info@guvenplus.com.tr, www.guvenplus.com.tr 

ÖNSÖZ

Mühendislik alanında gerçekleşen teknolojik ilerlemeleri büyük ve önemli gelişmeler izlemektedir. Yayımlarının önemli bir bölümünü akademik kitaplar oluşturan, Ulusal ve Uluslararası nitelikte gösterdiği faaliyetlerle oldukça prestij kazanmış olan Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları tarafından çıkarılan bu kitap, “Mühendislik ve Multidisipliner Yaklaşımlar”, çeşitli konuları ele alan, birbirinden kıymetli akademisyenlerin araştırmalarını kapsayan yirmi üç farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler, birçok mühendislik konuları ve deneysel çalışmaları içeren akademik araştırmaların analiz ve değerlendirmelerinden meydana gelmiştir. İmalat işlemlerinde Sonlu elemanlar Yöntemi ile Talaş kaldırma analizinden Yoğuşmalı kazanlarda Kullanılan Brülörlerin Performansına, Vida Açma teknolojilerinden Akıllı şebekelerde Enerji depolama yöntemlerine, Gönümüzde güncel konulardan olan Elektrikli ve Hibrit taşıt teknollojilerinden, Gemi motorlarında Emisyon azaltma yöntemlerine, Yeni işyeri riskleri ve yapay zekanın işsağlığı ve güvenliğinde kullanımı, daha birçok önemli konuda araştırma ve deneysel çalışmalar bulacaksınız. Faydaya yönelik hiçbir çalışma emeksiz oluşmaz ve oluşamaz. Gelişme, değişme, ileri gitme, yenilikler ortaya koyma gibi insanlığın faydasına olan faaliyetler bir emek ürünüdür. Üretilen bu fayda bir karşılığa dayansa bile değerlidir. İnsanlara zarar vermemenin dahi bir fayda olduğu düşünülürse faydalı olmak için ortaya konan çalışmalar öncelikle ve özellikle paha biçilmez bir manevi değere sahiptir. Bahsedilen bu değeri üretmek, bu kitabı bir eser olarak size sunan ekibin en temel amacı olmuştur. Bu kitap yapılandırılırken bu amaçlar doğrultusunda yürünmüştür. Bu işi gerçekleştirmek için oluşturulan ekip, her kademesinde tamamen bu ruh haliyle hareket etmiş ve büyük özveriyle çalışmıştır. ÖNSÖZ 8 Özde insana, genelde tüm insanlığa faydası dokunan bu tür faaliyetleri icra eden bu ekip işte tam da bunu yapmaktadır. Hiçbir maddi karşılık beklemeden bu değerli çalışmanın yapılmasının başka ifadesi ve anlamı yoktur. İnsanların dünyasına pozitif olarak dokunmak, onların hayatını kolaylaştırıcı bir faaliyet ortaya koymak bu ekibin en büyük mutluluğudur. Kitaptaki her bir bölüm değerli akademisyenlerin, araştırmacıların titizlikle ortaya koyduğu özgün çalışmalardan oluşmaktadır. Bu çalışmalarını kitabımızda toplayarak bu eserin bir parçası haline gelen her bir yazarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Beklentimiz o ki; bu kitabı okuyan, inceleyen ve irdeleyen herkes umduğunu bulsun, bir sorununu çözsün ve bir sorusuna cevap alsın ve daha sonraki çalışmaları için de bir fırsat yakalasın. İnsanlığa olumlu katkı sağlamaya yönelik bu tür bilimsel çalışmaların bilim insanları, araştırmacılar ve sanayicilerin faydasına sunulması insanlık duygularımızı daha ileri götürecek ve insanların yaşama umudunu artıracaktır. Umudunuz hep canlı kalsın, bilim ışığınız hiç sönmesin, üretmenin mutluluğu aşkınız olsun... Mühendsilik teknolojilerinin birçok ilgi çekici konularına değinilen bölümlerin yer aldığı kitabın, sayısız araştırmacının akademik çalışmalarına ışık tutacak ve gerek Yükseköğretim Kurumu kataloglarında, gerek kamu kütüphanelerinde, gerekse kişisel arşivlerde oldukça değerli bir yer bulacaktır. Uzun zaman alan ve büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan bu önemli eserin gerçekleşmesinde emeği geçen saygı değer yazarlarımıza, hakemlerimize, teknik ekibe ve kitabımızı edinen siz sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Prof.Dr.Abdulkadir GÜLLÜ Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA Aralık 2021