Yeni Tetrakis 4-(1-(Piridin-4-il) Etoksil Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninler: Sentezi ve Elektrokimyası


Özdemir B., Çavuş A., Akbal T., ORMAN E. B. , ÖZER M. , SALİH B., ...More

30. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, Cyprus (Kktc), 5 - 08 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Cyprus (Kktc)