Femur başı avasküler nekrozunun tedavisinde serbest vaskülarize fibula grefti uygulamalarımızın erken dönem sonuçları


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T., CANSÜ C. E., KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 3 - 08 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: No