Validity and Reliability Study of the Turkish Version of Continuing Motivation for Science Learning Scale


Creative Commons License

Erdoğan D., Çakır M. , Gürel C., Şeker H.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.125-136, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Trakya Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.125-136

Abstract

This study aims to investigate the validity and reliability of Turkish adaptation of Continuing Motivation for Science scale that was developed by David Fortus and Dana Wedder-Weiss. A sample of 220 students (grades 6-8) participated in the study. Once equivalency of the Turkish form was established, the construct validity of the scale was examined with confirmatory factor analysis. As a result of confirmatory factor analysis 8 items was dropped. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated good fit between the original model and data. Cronbach alpha coefficient was found to be 0.87 and item-total correlation coefficients were between 0.53 and 0.76. According to t-test results, differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. The results of this study confirmed that the Turkish form of the Continuing Motivation for Science Scale is valid and reliable to be used in science education research and practice Turkey.

Bu çalışmanın amacı Fortus ve Vedder-Weiss (2014) tarafından geliştirilen Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu (Continuing Motivation for Science Learning)” ölçeğinin Türkçeye uyarlanması; geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Çalışmaya, 6. 7. ve 8. sınıflara devam eden 220 öğrenci katılmıştırÖlçeğin dil eşdeğerliği sağlama sürecinde çeviri komitesi, geri-çeviri ve bilişsel ön-test çeviri protokollerinin birleşimi kullanılmıştır. Özgün modelin geçerliğini test etmek amacıyla ondokuz maddeden oluşan taslak ölçekten elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda sekiz madde ölçekten çıkarılmıştır. Güvenirlik çalışmasında madde-toplam, madde-kalan korelasyonları ve Cronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenirliğine ve dil eşdeğerliğine ilişkin inceleme yapılmıştır. Bunların yanı sıra üst ve alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0.87, test tekrar test güvenirlik katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyon değerleri 0.53 ile 0.76 arasında değişmektedir. Sonuçlar daimi bilim öğrenme motivasyonu ölçeğinin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.