Şeybânî Han, Risâle-i Ma’ârif (İnceleme-Metin-Tercüme-Notlar-Dizin)


Seyhan Alışık G.

KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Yayınları, Ankara, 2009

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2009
  • Publisher: KÖKSAV Tengrim Türklük Bilgisi Araştırmaları Yayınları
  • City: Ankara
  • Marmara University Affiliated: Yes