PULMONER LENFANJİOLEİMYOMATOZİSTE SİROLİMUS DENEYİMİ: İKİ VAKA NEDENİ İLE


MERCANCI Z. , kocakaya d., OLGUN YILDIZELİ Ş. , KARAKURT S.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey