Bazal hücreli karsinom ile bazoskuamöz karsinomun morfolojik ve immunhistokimyasal olarak karşılaştırılması


FİLİNTE D. , ayrancı g., ERBARUT SEVEN İ. , KAYA H.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey