General Overview of Veterinary Public Health


Creative Commons License

Omurtag Korkmaz B. İ. , Doğruer Y.

in: Veterinary Public Health, Ziya Gökalp Ceylan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-7, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Editors: Ziya Gökalp Ceylan, Editor

Abstract

Sağlık her bilim dalında farklı yönleriyle incelenen bir kavramdır. Halk Sağlığı ise eski tarihlerden

beri süregelen ve bireylerin yaşam alanlarında genel iyilik halinin korunmasını amaçlayan bir

bilim dalıdır. Halk Sağlığı bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan tüm hastalıkları her yönüyle incelemesinin

yanında toplumların sosyal ilişkilerine de dayanan bir altyapıya sahiptir. Veteriner Halk Sağlığı da veteriner

bilimleri çerçevesinde halk sağlığının bir çalışma kolunu oluşturur. Halk sağlığı tarihinde bilimsel

ilk adımlar insan ve hayvan tedavi ve otopsilerinin karşılaştırmalı olarak yapılması ile başlar.

Bu sayede kurulan veteriner patoloji bilimi halk sağlığına hizmet etmiş ve tek tıp yaklaşımının ortaya

çıkmasında etkili olmuştur. Bilim ilerledikçe halk sağlığı üzerinde etkili ve veteriner bilimleriyle

ortak inceleme alanında bulunan diğer bir faktörün de çevre olduğu anlaşılmıştır. Veteriner halk sağlığı

hayvan, çevre ve insan sağlığını korumak adına tıp ve çevre bilimleri ile birlikte geniş bir görev

alanına yayılmıştır. Bu çok disiplinli ve halk sağlığının korunmasını amaçlayan bakış açısı tek sağlık

kavramı olarak literatüre geçmiştir. Günümüzde artan insan popülasyonu ve hayvansal gıda hareketliliği

düşünüldüğünde ortaya çıkabilecek tehditler çeşitlenmektedir. Başta zoonozlar olmak üzere

sağlık tehdidi oluşturan tüm etmenlere karşı koruma ve kontrolün sağlanması için çok disiplinli çalışmaların

yapılması mecburi hale gelmiştir. Bu bakış açısının veteriner bilimlerine katkısı büyüktür.

Gelecek yıllarda veteriner halk sağlığının tek sağlık çerçevesinde ilerlemesi için veterinerlerin tıp ve

biyomedikal alanındaki araştırmalara katılımlarının artması gerekmektedir. Bu konuda her toplumun

kendi ihtiyaçlarını ele alan ve bilimsel altyapıya sahip yaratıcı fikirlere ihtiyaç bulunmaktadır.