Bir Türk Din Mûsikîsi Formu Olarak Kāmet


Creative Commons License

İlhan Harmancı A. B. , Bıyık H. K.

Turkish Academic Research Review, vol.4, pp.89-110, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.30622/tarr.477695
  • Title of Journal : Turkish Academic Research Review
  • Page Numbers: pp.89-110

Abstract

Bu çalışmanın amacı, metin olarak ezanın parçası olan kāmetin, müstakil bir Türk Din Mûsîkîsi formu olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın örnekleminde iki selâtin, iki diğer camilerde olmak üzere toplam sekiz farklı icra uygulaması bulunmaktadır. İcralar üzerinde yapılan makamsal analizlerle iki formun arasındaki farklar belirlenmiş, konu ile ilgili kaynak desteğiyle kāmetin ezandan müstakil yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk Din Musikisi Bilim Dalı‟nda Yüksek Lisans programı öğrencisi olan Hasan Kemal Bıyık’ın “İstanbul’daki Cami Musikisi Uygulamalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi” (2018) başlıklı yüksek lisans tezi kaynak alınarak yazılmıştır. Yüksek Lisans tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe Başak Harmancı’dır. Anahtar