Kubital tünel sendromuna neden olan yeni etyolojik faktör Ekstraskeletal kondrom


ERDOĞAN F., KESMEZACAR H., ÖĞÜT R. T., CANSÜ C. E., KAYNAK G., TENEKECİOĞLU Y.

14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Turkey, 15 - 18 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Marmara University Affiliated: Yes