Postmenopoz Dönemdeki Kadınlarda Sağlık İnanç Modeli Temelli Kısa Görüşmelerin Osteoporozdan Korunma Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi


Kolaç N. , Yıldız A.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, vol.28, no.2, pp.145-151, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED
  • Page Numbers: pp.145-151

Abstract

ÖZET

Osteoporoz, günümüzde gittikçe artan ve toplumun büyük bir kesimini etkileyen önemli bir halk sağlığı problemidir. Uluslararası Osteoporoz Vakfına (International Osteoporozis Foundation) göre, dünyada 34 milyon kişinin osteoporoz hastalığı ile karşı karşıya olduğu tahmin edilmektedir. Osteoporozun en önemli komplikasyonu kırıklara neden olmasıdır. Özellikle kalça kırığı yaşayanlarda mortalite oranı ilk iki yıl içinde %12-20 dir. Dünya’da osteoporozdan etkilenen kişilerin yaklaşık olarak %40’ını postmenopoz dönemdeki kadınlar oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından osteoporoz mortalite ve morbidite açısından, postmenopoz dönemdeki kadınlar için kardiyo-vasküler risklerden sonra ikinci sırada gösterilmektedir. Osteoporozdan korunma, birinci basamak sağlık hizmetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Hemşirelerin postmenopoz   dönemdeki kadınların   sağlık inançlarında olumlu davranış değişikliği oluşturmak amacıyla planlanmış sağlık eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalarda kadınların diyette kalsiyum alma oranında, egzersiz yapma davranışlarında   olumlu gelişmeler olduğu belirtilmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde hemşirelerin hizmet verdiği gruplara kaliteli zaman ayırma konusunda sınırlılıklar yaşayabileceği düşünülmektedir. Hemşireler aile hekimliğini sık kullanma olasılığı bulunan postmenopoz dönemde ki, kadınları, osteoporozdan koruyabilmek için    onların sağlık inanç ve tutumlarını belirleyebilir özellikle beslenme, egzersiz yapma güneşlenme gibi  kemik sağlığını korumaya yönelik bilgi ve davranışları konusunda motive edebilirler.

 Anahtar  Kelime :  postmenapoz, kadın osteoporoz önleme