Yoğun Bakım Ünitesinde Teröpatik Hipotermide Klinik Deneyimimiz


BİLGİLİ B. , GÜL F. , Katar P., CİNEL İ. H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey