Türkiye’de 1990-2010 Yılları Arasındaki Bruselloz İnsidans Trendlerinin Değerlendirilmesi


AY N. P. , TEKER SAYIN A. G.

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey