Dil eğitiminde yazılı sözlükten sesli ve görsel sözlüklere geçiş sorunsalı


DEMİRKAN M., BÜKER M. , KARACA F., BAŞKAN N. S.

II. Uluslararsı sözlük bilimi sempozyumu ’xxElektronik sözlükler”, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey