Darülfünun Müfredatında Bir Ders Hikmeti Teşri ve Bir Metin


Kahraman A.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.345-370, 2010 (Peer-Reviewed Journal)