Transradiyal Kardiyak Kateterizasyon Sonrası İki Hastada Ortaya Çıkan Radiyal Arter Psödoanevrizması ve Cerrahi Tedavileri


Öztürk F., Erol M. E. , TÜRE O. , Güçtekin Y., ARSAN S.

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi10. Ulusal Fleboloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey