Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı


Artuk M. E. , Gökcen A. , Alşahin M. E. , Çakır K.

Adalet Yayınevi, İstanbul, 2019

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: İstanbul

Abstract

“Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler (Pratik Çalışma Kitabı)” isimli çalışma, öğrencilerimizin sınavlarda başarı sağlayabilmeleri için yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır.

Çalışmada yazarların görev yaptığı hukuk fakültelerindeki sınav soruları, kronolojik olarak cevaplandırılmıştır. Çalışmada çözümsüz sorular da yer almıştır. Ayrıca ceza hukuku genel hükümler dersinin pratik kurları için güncel mahkeme kararlarına da yer verilmiştir.