Yüksek immünolojik Riskli Renal Transplant Alıcılarında Anestezik Ajan Seçimini Hasta Sonuçlarına Etkisi


SARAÇOĞLU A. , Tanırgan Çabaklı G., Başyiğit Uçar F., ABDULLAYEV R. , BİLGİLİ B. , VELİOĞLU A. , ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text