Investıgatıon Of Effect Of Quorum Sensıng Actıvıty Of Achıllea Bıebersteınıı Afan. Specıes On Pseudomonas Aerugınosa


Murcak E., GÜRBÜZ B., DOĞAN A. , SOYOĞUL GÜRER Ü. , SESAL N. C.

GEVHER NESİBE 4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 23 - 24 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text